Yeşil Grup
GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF / SDS)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF / SDS)

Güvenlik Bilgi Formları (MSDS/GBF) 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” ve doğrultusunda Güvenlik Bilgi Formları'nın 1 Aralık 2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmak zorundadır.

Zararlı maddeler ve karışımlara, kimyasal maddelere ilişkin Malzeme Güvenlik bilgi formu “GBF” (MSDS) hazırlanması gerekmektedir.

Güvenlik Bilgi Formu kimyasal ürün veya karışımın prospektüsü gibidir. Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya ya da en aza indirmeye yönelik çalışmaları içeren, söz konusu kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri (depolama, nakliye, elleçleme vb.) içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) adı verilir.

Güvenlik Bilgi Formu (GBF – MSDS), Kimyasal ürün üreten, satan, ithal eden tüm işletmeler için hazırlanması gereken zorunlu bir belgedir.

Kozmetik ürünleri, parfüm, deterjan ve hava aromatize edici ürünler kapsamına giren temizlik ürünleri ile İSGÜM iznine tabi kimyasallar için Güvenlik Bilgi Formu “GBF”(MSDS) hazırlanması yasal bir zorunluluktur.

Yeşil GRUP olarak, TSE tarafından sertifikalı, konusunda uzman personelimiz ile Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması konusunda müşterilerimize güvenlik bilgi formu hizmeti vermekteyiz.