Yeşil Grup
İş Güvenliği

İŞ GÜVENLİĞİ

 

Yeşil OSGB, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş A, B, C sınıfı sertifikalı ve her biri tecrübeli iş güvenliği uzmanlarıyla çalışanların daha güvenli bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunması için iş yerinizde aşağıdaki hizmetleri vermektedir;

 

* İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bunlara bağlı yönetmelikler ile İSG mevzuatında yer alan hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak için işverene, işyeri amirlerine ve çalışanlara danışmanlık yapmak ve uygulamaları denetlemek.


* Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak İSG çalışma dosyalarını hazırlayarak mevzuat gereği istenen tüm bürokratik işlemlerin tamamlanmış şekilde muhafaza edilmesini sağlamak.


* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanacak mevzuat değişiklikleri hakkında işvereni bilgilendirmek ve yeniliklere göre gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamak


* İSG konularındaki eksikliklerde yasal mevzuat gereği gerçekleşebilecek cezai ve hukuki süreçlerde işverene ve gerektiğinde işveren avukatlarına teknik danışmanlık yapmak.


* İşe giriş işlemleri, Acil durum eylem planı, yıllık eğitim planı, yıllık değerlendirme raporu, meslek hastalığı, iş kazası, yasal mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile risk değerlendirme konularını kapsayan İSG Yönetim Sistemi dokümanlarını hazırlamak.


* Çalışan sayısı 50 ve üzeri olan işyerlerinde İSG Kurulu oluşturulmasını sağlamak, İSG kurulu üyelerinin eğitimlerini yapmak, toplantılarda bulunmak, kurul üyelerine işyerinin mevcut İSG durumu ile ilgili özel bilgi vermek, eksiklikleri bildirmek, önerilerde bulunmak