Yeşil Grup
PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince,  yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların bulunduğu ve patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür.

 

Patlamadan Korunma Dokümanı hizmet kapsamımız;

İşyerinde kullanılan tüm kimyasal maddeler incelenerek yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı özellikteki kimyasallar belirlenir, 

Belirlenen kimyasallara göre EN 60079-10-1, EN 60079-10-2 ve CEI 31-35 standartları kullanılarak Zone ( Bölge) hesaplamaları yapılır, 

Zone (Bölge) haritaları çizilir,

Belirlenen Zone (Bölge) içerisinde kalan Exproof ekipman uygunluğu konusunda öneriler sunulur, 

Dönüşüm sürecinde rehberlik yapılır, 

Çalışanlara bu hususta Eğitimler verilir. 

 

Patlamadan Korunma Dokümanı, kimya sanayilerinde, endüstriyel tesislerde, kozmetik, boya üretim alanlarında, yanıcı-patlayıcı-parlayıcı kimyasal bulunan yerlerde hazırlanması zorunlu olan bir dokümandır.